• 021-44116995
  • namaplusco@gmail.com

توضیح مختصر

پروژه مسکونی تبریز برجی است با 13 طبقه و نمای آن را سنگ گرانیت پوشش داده است که با توجه به عدم چسبندگی و ریزش چند قطعه سنگ از نما، تیم ما اقدام به مقاوم سازی آن نمودند

AT A GLANCE

SCOPE OF WORK

نام پروژه مجتمع مسکونی
محل پروژه تبریز
تاریخ اتمام کار August 2008
مساحت کار 6000 متر مربع