• 021-44116995
  • namaplusco@gmail.com

COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Download Brochures
Download BrochureDownload Summary

مرمت نمای ساختمان

 

“نما” تنها به عنوان یک اثر معماری مطرح نیست بلکه در سطحی گسترده تر حامل پیام نحوه ی تفکر و شیوه ی زیست جامعه ی پدیدآورنده آن می باشد. با نگاهی هرچند گذرا به اطرافمان به وضوح مشاهده می نماییم معماری و شهر سازی ایران که در گذشته از غنای ارزشی ، فرهنگی و زیست محیطی فراوانی برخوردار بوده امروزه به سیمایی ناهنجار ، آشفته و ناهماهنگ در گذار از سنت به مدرنیته تبدیل شده است.
اما در این میان ساختمان ها و بناهای قدیمی وجود دارند که هویت بخش معماری اصیل ایرانی به شمار میروند.که حفظ و نگهداری از آنها وظیفه سیستم مدیریت شهری و شهروندان است.
پیشگامان سهند نیز با تجربه و دانش کارشناسان خود در این حوزه وارد شده تا بتواند راه حلی برای جلوگیری از فرسایش(مانند پوشش های محافظ نانو)و یا مرمت بناها طراحی و اجرا نماید.

مرمت نما

بند كشي آجرهاي نما

بندکشی آجر نما

 

 

 

بندکشی آجر نما

ترميم آجر نما